Menedzsment Akadémia

A Menedzsment Akadémia projekt alapvető célja egy közel egyhetes szakmai nyári tábor létrehozása, amely során a projekttagok olyan tapasztalatot szereznek, amit a későbbiekben kamatoztatni tudnak mind az életben, mind a munkaerőpiacon. Továbbá értéket teremt a résztvevők számára, kézzel fogható, hasznos tudást ad nekik az általunk lefektetett témakörben. Végül, de nem utolsó sorban elősegíti a szakkollégium szélesebb körben való ismertségét és elismertségének növelését.

A résztvevői oldalról a Menedzsment Akadémia célja egy olyan, jövőt fejlesztő közegben való részvét, ahol a jelentkezők különböző képzéseken vehetnek részt és aztán megvitathatják egymással a tanultakat látottakat hát az oldáshoz szabadon hozzá lehet szólni véleményt ütköztetni. Az ilyen program célja, hogy fejlessze és képezze és jövőbeli vezetőket, menedzsereket már az egyetemi évek keretein belül. Emellett lehetőséget adnak a szakmai kapcsolatépítésre is, hiszen a hallgatók gyakran különböző szakokról és egyetemekről érkeznek ezzel is új perspektívák megismerését elősegítve.

Előadók között gyakran megfordulnak egyetemistákat foglalkoztató cégek, akiknek így teret nyitunk a hallgatókkal való közvetlen kapcsolatra a tábor ideje alatt.

A Menedzsment Akadémia projekt időrendi folyamatában számos meghatározó mérföldkő és tevékenység jelenik meg. A projekt kiindulópontját a szakmai koncepció véglegesítése jelenti, mely során a menedzsment és vezetés területére koncentrálva kialakítjuk a program alapjait. Ezt követően a szakmai ütemterv elkészítése határozza meg a részletes időbeosztást, míg a szakmai és támogató partnerek felkeresése és a velük történő együttműködés megerősítése jelenti a kapcsolatok kezdetét. Majd a megfelelő helyszín kiválasztása következik.

A projekt további tervezése során sor kerül a szerződések véglegesítésére a szakmai partnerekkel, majd a tábor programtervének kidolgozása, mely magába foglalja a szakmai és szabadidős tevékenységeket. A szakmai partnerek visszajelzéseit felhasználva finomítjuk a tervezett programot, miközben az operatív ütemterv részletes tervezése zajlik.

A projekt egyik fontos fordulópontja a nem szakmai partnerek felkeresésének elindítása, amely a szakmai kapcsolatokat kiegészíti, majd a projekt kétharmadánál a résztvevők jelentkezési felületeit megnyitjuk, ezzel párhuzamosan a szponzorokkal való szerződéseket véglegesítjük, és a jelentkezést lezárjuk.

A projekt második felében a tábor nem szakmai programjait fixálják, és lebonyolítják a résztvevők leutazásának megszervezését. Ezt követi a résztvevők visszajelzéseinek gyűjtése a táborról. 

A projekt záró szakaszában a marketing koncepciót véglegesítik, elindítják a social media reklámkampányt, és más marketingeszközökkel igyekszünk népszerűsíteni a tábort, például óralátogatásokat és gerilla marketinget alkalmazásával. Mindezek eredményeként a Menedzsment Akadémia sikeres és élménydús nyári táborral gazdagítja résztvevőinek tapasztalatát, és hozzájárul a szakkollégium szélesebb körű elismeréséhez.

A projekt életében a három fő területre osztódnak a feladatok: szakmai, marketing és operatív. 

A Szakmai projektterület felel a szakmai koncepció kialakításáért és monitorozásáért, valamint a megfelelő programok és képzések megvalósításáért a tábor során. Kommunikál az előadókkal és a támogató partnerekkel, ír szövegezéseket a marketingesekkel együttműködve, és tárgyalásokat bonyolít le. Gondoskodik a szakmai előadók eligazítéséról és a további programokhoz a szükséges eszközigényről. 

A Marketing projektterület kialakítja a marketingkoncepciót és a rklámkapmáynok ütemezését. Piackutatást végez, célközönséget elemez, irányítja a marketingcsatornákat, Tervezi az online és offline megjelenést, és felel az arculat és marketing anyagok kidolgozásáért, fényképeket és további anyagokat készít.

Az Operatív projektterület a Menedzsment Akadémia projekt keretében a tábor helyszínének kiválasztásával, tárgyalásával, és az üzemeltetővel történő kapcsolattartással foglalkozik. Emellett pénzügyi tervezésért felel, pályázatokat figyel és ír, és együttműködik a Gazdasági és PR területtel. A jelentkezési folyamatokat lebonyolítja, szervezi a tábor nem szakmai programjait, tervezi a leutazást, és felel az eszközigény felméréséért és biztosításáért, valamint a tábor operatív lebonyolításáért.

Logo 1 Logo 2 Logo 3 Logo 4